Data a fakta jako zrcadlo ČVUT v Praze

ČVUT je jednou z nejstarších technických univerzit světa s 316ti letou tradicí výjimečných výsledků a akademické reputace. Dle hodnocení QS patří mezi 500 nejlepších univerzit světa. Je špičkovou technikou v regionu střední a východní Evropy.

Prostřednictvím uvedených dat, klíčových čísel a statistik zde prezentuje známé i méně známé úhly pohledu. Je možné prozkoumat vývoj údajů o klíčových ukazatelích (indikátorech kvality, excelence) a nalézt tematické přehledy prezentující činnost ČVUT v oblastech vzdělávání, výzkumu a vlivu akademické instituce na společnost.

Transparentnost dat považuje ČVUT za komunikační kanál, který odráží jeho identitu, vývoj a dynamiku.


Zájem o studium

Počet podaných přihlášek

1
V roce 2023
1 (52 %)
Přijatých

Počet studentů

1 (19.5 %)
Zahraničních
1 (30.8 %)
Studentek

Akreditované studijní programy

1
Studijních programů
1 (28 %)
Programů v cizím jazyce

Spokojenost studentů

Studijní úspěšnost

1 %
V roce 2022

Absolventi

1
Počet absolventů
1 (15 %)
Počet zahraničních absolventů

Výzkum

Vědci z ČVUT jsou aktivně zapojeni v mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektech zejména v oblastech umělé inteligence, informatiky, kybernetiky, stavebního, strojního, elektrotechnického a jaderného inženýrství, ale i v rámci oborů architektury a biomedicínského inženýrství. ČVUT je držitelem ocenění Human Resources Excellence in Research Award Evropské komise.
1
Počet citací ve Scopus v roce 2022
1 tis. Kč
Účelové finanční prostředky

Komercializace

1 mil. Kč
Celkové příjmy v mil. Kč
1
Nově uzavřené licenční smlouvy

Ranking

ČVUT je podle QS Subject Rankings špičkou v těchto oborech:
  • Inženýrství a technologie
  • Architektura a stavební prostředí
  • Informatika a informační systémy
  • Stavební a konstrukční inženýrství
  • Elektrotechnika
  • Strojírenství a letectví
  • Materiálové vědy

Lidé a prostředí

1
Akademických pracovníků
1
Vědeckých pracovníků
1
Zahraničních akademických pracovníků
1
Zahraničních vědeckých pracovníků